Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ

Ngày 29/9, Hội Phụ nữ TP.Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Hội các cấp về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ … Continue reading Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ