01/05/21

Ngày 23/05/2021 cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.