07/05/21

Theo BRVT-SME, Tiến tới bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm có 02 lãnh đạo đơn vị sau:


Nguồn: bariavungtausme.vn


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.