Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác, nhằm tập hợp những ý kiến trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân vào các dự thảo luật là rất cần thiết. Điều này sẽ giúp các dự án luật bám sát yêu cầu của thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi luật đi vào cuộc sống.⚖️

Nguồn: THỜI SỰ BRT – Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.