“Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP và ngày 01/10/2021,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính
sách hỗ trợ hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).”

Nguồn: Tổng hợp


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.