Luật sư Bùi Thanh Yến – Giám đốc điều hành Công ty Luật Tư vấn Doanh nghiệp B.T.Y tư vấn trong CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP – Chủ đề: Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa thời kỳ khó khăn.


Nguồn: BRT TV


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.