Kính mời Quý Doanh nhân tham dự: “HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Thời gian: Từ 14g Thứ 6 – 16/9/2022 (01 buổi chiều)

Địa điểm: Tại Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT.

Categories: BR-VTLuật

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.