Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh BR-VT có Quyết định số 475/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2023.

Nguồn: Đài BRT


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.