B.T.Y Law Firm

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TƯ VẤN DOANH NGHIỆP B.T.Y (B.T.Y Law Firm) là một Công ty Luật chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý, đại diện cho khách hàng, tham gia tố tụng, hoạt động tư vấn quản lý và dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo cho doanh nghiệp và doanh nhân.

Dịch vụ Tư Vấn Pháp Luật

Tham gia Tố tụng và Giải quyết Tranh chấp

Đào tạo Doanh Nhân - Doanh Nghiệp

Đại diện Pháp lý cho Khách Hàng

front image

Luật sư điều hành


front image

Thạc sĩ - Luật sư Bùi Thanh Yến

Giám đốc B.T.Y Law Firm


Thông tin của Luật sư Bùi Thanh Yến

Chuyên môn
Kinh nghiệm
Chuyên môn
Kinh nghiệm

Luật sư sáng lập và điều hành B.T.Y Law Firm.
Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tư Vấn Doanh Nghiệp B.T.Y.
Luật sư Thành viên, Ủy viên Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật, Trưởng Ban góp ý xây dựng Pháp luật.
Thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Tp.Vũng Tàu.
Thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp.Vũng Tàu.
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Tư vấn pháp chế và hỗ trợ Doanh nghiệp.
Thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh BR-VT.

Luật sư cộng sự


Luật sư tập sự


Cố vấn cao cấp