Ls. Bùi Thanh Yến là một trong những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 1 TXCT TP. Vũng Tàu

12/05/21 Sáng 12/5, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) để vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 1 TXCT các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7 và Thắng Tam (TP. Vũng Tàu). Read more…

Lãnh đạo các Doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội DNNVV Tỉnh BR-VT ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh, trong đó có Luật sư Bùi Thanh Yến.

07/05/21 Theo BRVT-SME, Tiến tới bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Read more…

Luật sư Bùi Thanh Yến trả lời Những lưu ý về Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2020

01/05/21 Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, có quy định một số điểm mới liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cần lưu ý sau đây: Quy định về tổ chức họp ĐHĐCĐ hàng năm của Công ty Read more…