Luật sư Bùi Thanh Yến có tên trong Danh sách chính thức 85 người ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh BR-VT, nhiệm kỳ 2021-2026

24/04/21 DANH SÁCH CHÍNH THỨC 85 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BR-VT, nhiệm kỳ 2021-2026💐 Luật sư BÙI THANH YẾN – Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn Doanh nghiệp B.T.Y, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số: 1 gồm các Phường: 1,2,3,4,5,7 và Thắng Read more…