Những chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2021

“Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP và ngày 01/10/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chínhsách hỗ trợ hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnhhưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Read more…