Những chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2021

“Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP và ngày 01/10/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chínhsách hỗ trợ hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnhhưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Read more…

Lãnh đạo các Doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội DNNVV Tỉnh BR-VT ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh, trong đó có Luật sư Bùi Thanh Yến.

07/05/21 Theo BRVT-SME, Tiến tới bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Read more…

Luật sư Bùi Thanh Yến trả lời Những lưu ý về Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2020

01/05/21 Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, có quy định một số điểm mới liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cần lưu ý sau đây: Quy định về tổ chức họp ĐHĐCĐ hàng năm của Công ty Read more…