CÔNG TY LUẬT B.T.Y CHÀO ĐÓN ĐOÀN GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG ĐẾN THAM QUAN, KIẾN TẬP VÀ LÀM VIỆC

Ngày 19/7/2022, tại trụ sở chính Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn Doanh nghiệp B.T.Y, Thạc sĩ-Luật sư Bùi Thanh Yến đã đón tiếp các Giảng viên, sinh viên Khoa Luật-Trường Đại học Văn Lang Tp.Hồ Chí Minh đến tham quan, học tập và làm việc.  Tại buổi làm Read more…

Những chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2021

“Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP và ngày 01/10/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chínhsách hỗ trợ hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnhhưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Read more…