Địa chỉ văn phòng


Trụ sở chính
Số 03 Đường Bacu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin liên hệ


T +84 968 799 928
E congtyluatbty@gmail.com
S Ngoài giờ làm việc

Giờ làm việc


Giờ làm việc
Monday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Thursday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Friday
7:30 AM – 11:30 PM, 1:30 PM – 5:30 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Gửi lại lời nhắn
Lời nhắn của bạn