Địa chỉ


Trụ sở chính
Số 03 Bacu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin


T +84 968 799 928

E congtyluatbty@gmail.com

S Ngoài giờ làm việc

Đặt hẹn


Giờ làm việc
Monday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Thursday
7:30 AM – 11:30 AM, 1:30 PM – 5:30 PM
Friday
7:30 AM – 11:30 PM, 1:30 PM – 5:30 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed