Nội dung tài liệu

Trích Lời nói đầu, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, 2022

Với mục tiêu mang đến công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình, Sổ tay hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp được xây dựng theo những vấn đề cơ bản, các câu hỏi đáp và tình huống thực tiễn sẽ hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Đây là một tài liệu mang tính chất tham khảo, không phải là văn bản pháp lý.