QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA TRẺ SƠ SINH

Chương trình phát thanh “Vấn đề Bạn quan tâm” trên kênh FM92Mhz

– Đài phát thanh và truyền hình tỉnh BRVT (BRT)

Quốc hội đã ban hành Luật trẻ em năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

Quyền sống là một trong những quyền của trẻ em đặc biệt quan trọng được quy định tại Điều 12 của Luật trẻ em. Theo đó, trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển.

Luật cũng quy định tại Điều 6 về Các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi: “1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.” Như vậy pháp luật Việt Nam đã quy định rõ quyền sống của trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em trong các văn bản pháp luật.
(more…)