Nội dung tài liệu


Trích Thông báo Rút kinh nghiệm – Vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất”

Thông qua công tác kiểm tra xét xử giám đốc thẩm các vụ án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.

Trong đó, Luật sư Bùi Thanh Yến là người đại diện theo ủy quyền của bên nguyên đơn.


Tham khảo: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT