HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Kính mời Quý Doanh nhân tham dự: “HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP” Thời gian: Từ 14g Thứ 6 – 16/9/2022 (01 … Continue reading HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP